Bunch of Garlic (Code 20724) / Triple Bunch of Garlic (Code 20725) 35 cm.