Σταχτοδοχείο Μπωλ A (Κωδ. 10271) 6x12 εκ, Σταχτοδοχείο Μπωλ Β (Κωδ. 10272) 1)Μπεζ, 2)Γκρι (μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος) 5x10 εκ.