Μπωλ Α Α (Κωδ. 30163) 12x27 εκ. / Μπωλ Α (Κωδ. 30164) 10x24 εκ. / Μπωλ Β (Κωδ. 30165) 9,5x21 εκ. / Μπωλ Γ (Κωδ. 30166) 8x17,5 εκ. / Μπωλ Δ (Κωδ. 30167) 6x14 εκ.