Μάτι Στρογγυλό Με 1)Καράβι, 2)Ψάρι, 3)Αστερίας (Κωδ. 20622) 9,5 εκ. διαμ.