Γούρια Γ Με Κεραμικό Στοιχείο (Κωδ. 20804) 1:Ψάρι (1:Καράβι 2:Αστερίας) 13x8 εκ, 2:Καράβι (1:Αστερίας 2:Ψάρι) 12x13 εκ, 3:Γάτα (Α:Κόκκινη B:Σιέλ) 13x8 εκ, 4:Σπίτι (Μάτι) 7x14 εκ.