Κούπα Μπουλ (Κωδ. 30188) 10,5x10,5 εκ. / Κούπα Κώνος (Κωδ. 30187) 10,5x10 εκ. / Κούπα Διπλ. Ελλ. Σωλήνας (Κωδ. 30189) 8,5x6 εκ. / Κούπα Ίσια (Κωδ. 30186) 10,5x8,5 εκ. / Κούπα Σούπας (Κωδ. 30190) 7,5x14 εκ.