Ποτήρι Mixclays (Κωδ. 50109) Β)Cream B, Γ)Λευκό Ματ, Δ)Λευκο Πυρ.