Πιάτο Βαθύ Α (Κωδ. 40024ΖΩ) 7x23 εκ. / Πιάτο Βαθύ Β (Κωδ. 40025ΖΩ) 6x17 εκ. Ζωγραφική