Πιάτο Ρυχό Α (Κωδ. 40026ΖΩ) 2x23 εκ. / Πιάτο Ρυχό Β (Κωδ. 40027ΖΩ) 2x18 εκ. Ζωγραφική