Μπουκάλι Ρακής Α (Κωδ. 30215) 20x8,5 εκ. / Μπουκάλι Ρακής Β (Κωδ. 30216) 17x6,5 εκ.