Ρεσώ Πλακέ (Κωδ. 10334), 1)Ψάρι 17x2 εκ, 2)Γάτα 14x2 εκ.