Τσίλι Πιπεριά Μονή (Κωδ. 20706) 15 εκ, Διπλή (Κωδ. 20707) 27 εκ, Τριπλή (Κωδ. 20708) 30 εκ.