Πιπεριά Κέρατο Μονή (Κωδ. 20710) 24 εκ, Διπλή (Κωδ. 20711) 30 εκ, Τριπλή (Κωδ. 20712) 37 εκ.